Forsøgsprojektet “Fulde Huse”

Forsøgsprojektet ”Fulde Huse”s primære formål var at undersøge hvordan en andelsbaseret eller en kollektiv tilgang til uudnyttede bygninger i landsbyer og det åbne land kan skabe fællesskabsbaserede og socialøkonomiske tiltag, som kommer hele lokalområdet til gavn. Det kan f.eks. være i form af nærindkøbsmuligheder, kontor- og værkstedsfællesskaber, turistfaciliteter m.m.

Læs vores rapport:

Opsamling af forsøgsprojektet ”Fulde Huse” på baggrund af fokusgruppeinterviews med initiativgrupper i de to ”forsøgslandsbyer”