Landskabernes organisering

LandSkaberne er en forening, der i perioden 2019-2021 skal udvikles som registreret Socialøkonomisk Virksomhed” (RSV). Sideløbende igangsættes LandSkabernes erhvervsdrift gradvist. På nuværende tidspunkt arbejder vi på at genere indtægter ved hjælp af kompetenceudvikling indenfor socialt entreprenørskab og – på sigt – administration af ”Community Based Tourism”.

“Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis primære formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt.

Det er virksomheder, der tjener almenvellet og fremmer aktivt medborgerskab. Det gør de med en tilgang, hvor forretning er et middel og ikke det endelige mål, hvor medarbejdere, kunder og interessenter inddrages, og hvor det økonomiske overskud primært anvendes til at fremme virksomhedens sociale formål.” (Se mere på Kooperationens hjemmeside: https://kooperationen.dk/raadgivning/socialoekonomi/ )