Generalforsamling 2023

 LandSkaberne afholder ordinær generalforsamling d. 30. maj 2023

Generalforsamlingen afholdes som et Teams møde.
Medlemmer er indkaldt pr. mail d. 10.5.2023