Fællesrum for iværksætteri og kulturelt mødested 

Lokation: Bjergsted, Kalundborg Kommune

Status: Afsluttet LandSkaberforløb

Bjergtaget, første sal i Huset Askman – et kontorfællesskab for lokalt engagerede virksomheder, freelancere og pendlere. En lokal kunstner i en tidligere smedje har åbnet sin ejendom for aktiviteter og sikret et fremtidigt foreningsejerskab af bygningen. 

LandSkaberne samarbejdede med initiativgruppen fra den 01.06.18 til den 31. 01.19.

Initiativgruppen fik i Landskaberforløbet støtte til:

  • Forretningsudvikling: Arbejdsmøder omkring cirkulær økonomi bl.a. på baggrund af turismeinitiativer. 
  • Organisering: Et skræddersyet forløb, hvor vi arbejdede sammen om hvordan initiativet kunne organiseres bedst muligt både for initiativgruppen, ejeren af huset, lokalrådet og andre interessenter i byen. 
  • Juridisk hjælp: Ejeren af huset ønskede at testamente sit hus til foreningen.  Initiativgruppen modtog advokathjælp til testamentering og endelig organisering, som en del af LandSkaberforløbet.
  • Formalisering: I november 2018 blev foreningen Bjergtaget stiftet. I december 2018 underskrev ejeren af huset et testamente, som bestemte, at Foreningen Bjergtaget skulle arve huset. 
  • Fondsansøgning: Rådgivning omkring fondsansøgning og konkret hjælp med udarbejdelse af den første ansøgning. I starten af februar 2019 bevilger LAG Midt-Nordvestsjælland kr. 400.000 til initiativet. Bjergtaget har efterfølgende i alt modtaget XXXX mill

Se mere om Huset Askman og Bjergtaget her.

Projektet var en del af forsøgsprojektet ”Fulde Huse”. 
Opsamling på forsøgsprojektet kan læses her.