Bliv LandSkaber

LandSkaberforløb

Et LandSkaberforløb er for jer, der gerne vil realisere en idé til en fællesejet landsby-virksomhed, som f.eks. et kontorfælleskab, en købmand, et hotel eller et café- og landsbyhus.

Det vil sige:

 • Udvikling af en lokalområdebaseret forretningsmodel.

 • Etablering af en organisering der understøtter en landsby-virksomhed, der kommer jeres lokalområde til gavn.

 • Mobilisering af jeres lokalområde i forhold til opbakning og fælles ejerskab.

 • Funding til startudgifter

Vi medudvikler på en lokalområdebaseret organisering og forretningsmodel

Vi forbereder eksempler på forskellige former for organisering- og forretningsmodeller

 • Det giver jer mulighed for at tage et gennemtænkt og kvalificeret valg.

Vi hjælper med at holde overblikket, så I kan nå jeres mål

Vi samler op på beslutninger og mål. Vi tager nogle af de opgaver på os, som I kan have svært ved at nå i et almindeligt hverdagsliv. Vi hjælper med at indhente nødvendig ekspertise.

 Vi skærper jeres formål og fortælling

Vi stiller mange spørgsmål. Det er for at gøre jeres formål og fortælling endnu skarpere.

 • Det er vigtigt, når der skal udarbejdes fondsansøgninger, etableres partnerskaber eller få medbeboerne i lokalområdet til at bakke op.

Vi gør det sammen med jer

Vi ved godt, at I udvikler jeres landsbyinitiativ samtidigt med, at I ofte har familie, arbejde eller andre tillidserhverv m.m., der skal passes. Vi planlægger derfor LandSkaberforløbet sammen med jer – skridt for skridt.

I bliver udvalgt til et LandSkaberforløb

I søger om at blive del af et Landskaberforløb.

 • Det er for at sikre at vi fra starten har et stærkt fælles fokus og at vi bedre kan bakke jer op udadtil.

Finansiering

Vi skaffer i fællesskab finansiering til forløbet gennem fondsmidler, crowdfunding, m.m. LandSkaberne har tilladelse og ”kanaler” til at indsamle midler hertil.

Medlemskab

Det vil glæde os, hvis I under eller efter LandSkaberforløbet bliver LandSkabermedlem.

 • Det er for at, vi kan blive ved med at støtte jeres initiativ efter LandSkaberforløbet – og at I kan dele jeres erfaring og viden til andre.

 

”Det er en ret kompleks proces at ville skabe et brugerdrevet fællesskabshus. Landskaberne har været en vigtig brik i at skabe fokus og struktur gennem undersøgelse af muligheder og udfordringer i projektets opstart. Et grundlag projektet stadig står på.”

Morten Rejkjær Clausen,
medinitiativtager til Bjergtaget i Kalundborg kommune

”Landskaberne har været skarpe til at tilpasse processerne efter hvor projektgruppen har været. Bevæbnet med stærke metoder og gode spørgsmål har de været med til at styrke både fagligheden og engagementet i projektet.”

Morten Rejkjær Clausen,
medinitiativtager til Bjergtaget i Kalundborg kommune

”Vi har oplevet stort engagement fra dag et med Landskaberne som konsulenter i Rødbys udvikling af Købstadshotellet og byudvikling.

Landskaberne arbejder involverende, kommer med gode nye initiativer og tænker ”ud af boksen”. De inspirerer og vender altid hurtigt tilbage med tanker, referater og nyt.”


Henrik Lind Gregersen & Liselotte Paaske Nielsen,
Købstadshotellet i Rødby

Bliv inspireret

Se eksempler på lokale og fællesejede virksomheder.

LandSkaberne i Sønderby

Rødby Købstads hotel, Lolland

Storms Hjørne - Købnanden i Troense
Huset Askman, Bjergtaget
Fogo Island Inn
Bis’koppen, Bisserup

Krav til ansøgere

 • I bor i en landsby eller mindre stationsby (max 3000 indbyggere).
 • I har en idé til en til en fællesejet virksomhed, der kommer lokalområdet til gavn.
 • I har dannet en initiativgruppe på minimum tre.
 • I er en del af et lokalråd eller har forbindelse til et lokalråd.

 

Hvordan ansøger vi om et
LandSkaber-forløb

1.  Udfyld ansøgningsskemaet eller ring til os.

I udfylder et ansøgningsskema om at deltage i et LandSkaberforløb. (Se ansøgningsskemaet)

I ansøgningsskemaet stiller vi spørgsmål, for at:

 • forstå jeres ide og vision
 • sikre at jeres initiativ kan realiseres i et LandSkaberforløb
 • sikre at ansøgningen ligger indenfor LandSkabernes formål. 

I kan også sagtens starte med at skrive eller ringe til os og fortælle os om jeres umiddelbare tanker. 

2.  Skriftligt svar på jeres ansøgning.

Inden 14 dage svarer vi på jeres ansøgning. Hvis vi vurderer at jeres initiativ ligger indenfor det som LandSkaberne arbejder for, inviterer i jer til næste skridt.

3. Vi mødes.

Vi vil – om muligt – gerne mødes med jer til en kop kaffe, så vi alle kan se, om vi er et godt match, og tage en dialog om, hvordan vi sammen skaffer den første finansiering. 

4. Vi går i gang

Når vi har blot noget af finansieringen på plads, går vi i gang.

Hvordan får jeg mere at vide

I kan altid ringe eller skrive til os. Ring til Elisabeth på 61 60 93 23 eller skriv på mail: ese@landskaberne.net

Vi holder gerne inspirationsmøder om LandSkaber-forløb i din kommune, så det kan I foreslå en repræsentant for jeres kommune – eller du kan kontakte os.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab