Udvalget for levedygtige landsbyer

Steffen Damsgaard, Brian Mikkelsen, Jens Kr. A. Møller, Dorthe Winther, Jens Kr. A. Møller, udvalgsformand, Dorthe Winther, Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer

Udvalget for levedygtige landsbyer fremlagde d. 9. april deres rapport med anbefalinger til, hvordan hvordan der kan skabes stærke og levedygtige landsbyer i samarbejde mellem regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund.

Fra venstre ses: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes fællesråd, Brian Mikkelsen, Erhvervsminister,Jens Kr. A. Møller, udvalgsformand, Dorthe Winther, Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer

Udvalget anbefaler blandt andet: .. “at kommunernes erhvervsfremme og erhvervsudvikling i særlig grad har fokus på landsbyernes eksisterende faciliteter og stedbunde potentialer”

 

Udvalgte anbefaler at midlerne i den statslige pulje til landsbyfornyelse hæves fra de nuværende 55 millioner årligt til 350 millioner årligt.
xxxxxxxx