Rapporter

Opsummering af antropologisk undersøgelse

Projekt Landsbyens Udvikling

Formålet med undersøgelsen var at synliggøre forskellige ønsker og behov for det lokale liv i en landsby på Sjælland. Undersøgelsen er igangsat på baggrund af en oplevelse af modvilje mod etablering af et Kultur- og Bryghus.
Undersøgelsen er baseret på interviews af repræsentanter fra forskellige organisationer og grupper.

Forsøgsprojektet “Fulde Huse”

Forsøgsprojektet ”Fulde Huse”s primære formål var at undersøge hvordan en andelsbaseret eller en kollektiv tilgang til uudnyttede bygninger i landsbyer og det åbne land kan skabe fællesskabsbaserede og socialøkonomiske tiltag, som kommer hele lokalområdet til gavn. Det kan f.eks. være i form af nærindkøbsmuligheder, kontor- og værkstedsfællesskaber, turistfaciliteter m.m.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab