Socialt Entreprenørskab

LandSkabernes faglige fundament er Socialt Entreprenørskab

Socialt Entreprenørskab er dét at skabe social værdi gennem innovation med en høj grad af deltagerstyring – ofte med deltagelse af det civile samfund og ofte med økonomisk betydning. Ofte sker innovationen på tværs af de tre sektorer: stat, marked og civilsamfund.