stjæl en idé

Röstunga

Altinget - RöstungaHer er den svenske kur mod landsbydød: Asylansøgere og aktiesalg

Röstunga Tilsammans

 

Röstånga Utvecklings AB

Samsø Energiakademi

Samsø Energiakademi

© Birger Jensen

SAMSØ 3.0

Samsø er inde i en lang og stabil samfunds udvikling, som Samsø og lokal befolkningen har undergået og medvirket til. Siden 1997 og frem til idag 2017 er der sket rigtigt meget. 440.000.000 dkr er investeret.

  • Samsø er 100% selvforsynende med energi
  • Samsø er tæt på at være uafhængig af fossile brændsler. I 2011 startede Energiakademiet med at ville mere og bedre, derfor var der enighed om at designe en ny konceptuel proces og opstartsperiode, Vi var i mål med og kunne kalde os Danmarks vedvarende energi Ø.

Samsø Energiakademi, er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet er et forsamlingshus hvor øens mange foreninger afholder møder og sammenkomster.

Energiakademiet har 9 projektansatte på Samsø, som alle er øboere. De projektansatte har forskellige kompetencer inden for bæredygtig udvikling med baggrund i Samsøs status som Fossil Fri Ø 2030. Samsø Energiakademi har speciale i bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og Samsø kommune.

Bovbjerg Fyr

Bovbjerg Fyr - et kulturhus

I dag er det frivillige kræfter, som driver Bovbjerg Fyr og som i 2012 modtog støtte fra RealDania, fordi stedet var udfordret. Bovbjerg Fyr er nemlig et levende kulturhus, og de trange rammer kunne slet ikke rumme stedets aktiviteter og mere end 130 frivillige. Før stedet blev ombygget måtte man ofte sige nej til arrangementer. Idéen var derfor at opdatere de fysiske rammer, så det i højere grad blev muligt at formidle fyrtårnet, naturen og bruge stedet som lokalt mødested.

Fyret er bygget om og gjort tilgængeligt og attraktivt for nye målgrupper. Et nyt køkken, flere toiletter, en café, elevator, depot og et stor udstillingsrum skaber nu endnu bedre muligheder for at servicere de godt 40.000 gæster, der hvert år lægger vejen forbi.

Bovbjerg Fyr kan nu i endnu højere grad rumme forskellige aktiviteter – fx udstillinger, aktiviteter, café og kurser. Visionen har været at skabe en stærkere attraktion med flere besøgende og en mere bæredygtig drift. Målet har ligeledes været at videreudvikle fyret som eksponent for lokal kultur, fødevarer, produkter og kunst.

Tre forskellige socialøkonomiske virkeligheder med fælles baggrund

Skovsgård modellen