Workshops og oplæg

Alle vores oplæg og workshops tager udgangspunkt i, hvordan vi kan styrke vores landområder med andelstanken og socialt entreprenørskab som greb. 

Oplæg med landskaberne.net

Nogle oplæg har fokus på lokal og fællesejet turisme, nogle på hvordan uudnyttede bygninger kan (gen)rejses i fællesskab, og i andre går vi mere i dybden med begreber som socialt entreprenørskab og fællesejet virksomhed. 

Oplæg og workshops bygger på konkret viden og erfaring generet fra LandSkabernes innovations- og forsøgsprojekter og på teoretisk viden og praktisk erfaring om Socialt entreprenørskab.

Oplæggene kan målrettes til både borgere, lokalråd og andre grupper fra landsbysamfund, og til relevante faglige medarbejdere i f.eks. kommuner og andre organisationer. 

Indhold og form på oplæg og workshops kan opbygges fleksibelt efter behov. 

Oplæg med Landskaberne.net

Socialt Entreprenørskab og andelsorganisering i landområderne

– en inspirationsworkshop

 

Du vil på dette kursus få indsigt og inspiration om:
 

  • Hvordan hænger fællesskab, lokalsamfundets bedste og (lokal)forretning sammen? 
  • Hvordan kan vi bruge andelsbevægelses rødder til at skabe nye muligheder i landområderne?
  • Hvilke andelsbaserede eller socialøkonomiske initiativer er der allerede og hvad kan vi lære af dem?
  • Hvordan er det muligt for lokalsamfund at løfte lokale udfordringer med det andelsbaserede og Socialt Entreprenørskab som greb? Hvad er det første skridt?

Hvad er et LandSkaberforløb?

– et oplæg for kommuner eller sammenslutninger af lokalråd m.fl.

I oplægget gennemgår vi:

  • Hvad et landskaberforløb er, og hvad det kan bidrage med i en landsby eller en mindre stationsby.
  • Eksempler på LandSkaberforløb
  • Eksempler på fællesejede virksomheder
  • Hvordan ansøgningsprocessen foregår?  

Der vil være god tid til spørgsmål. 

Hvordan får jeg mere at vide

I kan altid ringe eller skrive til os. Ring til Elisabeth på 61 60 93 23 eller skriv på mail: ese@landskaberne.net

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab