Organisering og mission

LandSkaberne er en forening og en registeret social økonomisk virksomhed (RSV). LandSkabernes mission er at skabe bedre rammer, for at mennesker i landområder sammen kan løfte grundlæggende udfordringer i eget område.

I samarbejde med lokalsamfund udvikler vi derfor koncepter, som kan bidrage til at skabe muligheder for f.eks. et lokalt arbejdsliv, øget bosætning, lokal økonomi og basale servicefaciliteter. Vi bruger det andelsbaserede, socialt entreprenørskab og demokratisk erhverv som greb hertil.

“Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis primære formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt. Det er virksomheder, der tjener almenvellet og fremmer aktivt medborgerskab. Det gør de med en tilgang, hvor forretning er et middel og ikke det endelige mål, hvor medarbejdere, kunder og interessenter inddrages, og hvor det økonomiske overskud primært anvendes til at fremme virksomhedens sociale formål.” (Se mere på Kooperationens hjemmeside: https://kooperationen.dk/raadgivning/socialoekonomi/ )