Om LandSkaberne

Når der er brug for rådgivning og en hjælpende hånd

Vi, der bor i landsbyer og mindre bysamfund, ønsker at skabe bedre muligheder i det lokalsamfund, som vi er en del af.

Vi har brug for et lokalt arbejdsliv, lokale indkøbsmuligheder, nye former for mobilitet – og ikke mindst en langt bedre fælles brug af de ressourcer og potentialer, vi har i vores landområder.

At kunne få en hjælpende hånd til det – både i form af økonomisk støtte og rådgivning – er vigtigt.

Vi bor her ikke kun om søndagen

Men i mange år har støtte og rådgivning i landområder fortrinsvist haft fokus på fritidslivets aktiviteter – på petanquebaner, bålsteder og fællesspisninger.

I LandSkaberne mener vi også at fællesskaber og mødesteder er vigtige, men det er ikke tilstrækkeligt. Det er simpelthen ikke nok. Vi bor her jo ikke kun om søndagen.

(Se vores vedtægter her).

Andelstanken

LandSkaberne bruger lokal og fællesejet virksomhedsdrift som middel til at løse grundlæggende udfordringer i landområderne.

Det kan både kaldes demokratisk erhverv, kooperativer og andelsvirksomhed. Det væsentligste er:

  • At der kan skabes et lokalt og fælles økonomisk fundament i en landsby
  • At det er demokratisk og medlemsdrevet – efter princippet en mand, en stemme.
  • At løse grundlæggende fælles udfordringer kan løses, ved at gå sammen.

Vi har selv prøvet at stå der – uden støtte

Vi har, som stiftere, selv prøvet at stå foran den lukkede købmand i den landsby, hvor vi bor.

På det tidspunkt kunne vi ikke overskue at genrejse den på andelsvilkår med de tidsmæssige ressourcer, der skulle lægges ind i det – midt i et familie- og pendlerliv. Også selvom vi vidste hvordan.

Vi ved, at vi ikke er de eneste, der har stået sådan med næserne mod ruden, med ideen og viljen til at gå i gang, men uden den nødvendige støtte og rådgivning til at kunne gennemføre det.

Vi havde selv brug for en organisation, der kunne støtte op om det lokale behov og drive processen sammen med os – og derfor blev LandSkaberne stiftet.

Vi er medlemsdrevet og formålsdrevet

LandSkaberne er organiseret som en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed.

Vores socialøkonomiske formål er at skabe bedre levevilkår i landområder ved:

  • At understøtte lokalt og fællesejede virksomhedskoncepter – med det formål at skabe øget bosætning, mobilitet, lokale arbejdsmuligheder, basale servicefaciliteter og lokal økonomi
  • At skabe læring og synlighed om fællesejede og demokratiske virksomheder som greb til landdistriktsudvikling.

Vi er fagligt forankret indenfor Socialt entreprenørskab, antropologi, lokalsamfundsudvikling og kommunikation.

Mød folkene bag landskaberne

Elisabeth Serena
Medstifter og Udviklingsleder

Elisabeth har en M.A. i Socialt Entreprenørskab og en B.A i Religionsviden - med fokus på ”kulturmøde” og et teoretisk afsæt i antropologi og sociologi.

Hun har efteruddannelse og kurser i projekt- og innovationsledelse, herunder ”designthinking”

Igennem de sidste 15 år har Elisabeth arbejdet med at understøtte social og lokal forandring i både kommunalt og civilsamfunds-regi – altid i et tæt samarbejde med borgere, foreningsliv, sociale iværksættere, kommunale forvaltninger m.fl. 

Erik Sten Lundbye

Erik Sten Lundbye
Medstifter, administrator og udvikler

Erik har en uddannelse indenfor IT – og er bredt funderet indenfor visuel kommunikation, IT og undervisning.

Han har været erhvervsdrivende som selvstændig fotograf gennem mange år, været skoleleder for en aftenskole og har været IT-administrator.

Erik har opsamlet en del erfaring om organisering, vedtægter og partnerskaber gennem sit engagement i Lokalrådsarbejde. 

Signe Stevnhoved Rasmussen, antropolog

Signe Stevnhoved Rasmussen
Antropolog – arbejder på ”Landsbyens udvikling i Sønderby

Signe er uddannet antropolog og har haft fokus på fællesskab i lokalsamfund i landområder i sit speciale.

Hun har tidligere været videnskabelig assistent på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet og udarbejder kvalitative analyser for ”Fonden for Entreprenørskab”.

Signe udarbejder en antropologisk analyse i ”Projekt Landsbyens udvikling” i Sønderby. Formålet er at afdække behov og ønsker for ”det lokale liv” i Sønderby – og komme med anbefalinger til mulige tiltag.

Sascha Damm Thoning

Sascha Damm Thoning
Projektleder, turisme (barsel)

Sascha har en kandidat i turisme med speciale i Community Based Tourism og praktisk erfaring inden for turismebranchen.

Sascha er ansat som Projektleder for udviklingen af ”Community Based Tourism” i landområder i Danmark - en turismeform, som lægger vægt på lokalt ejerskab og lokalt gavn.

Gitte Bonde

Gitte Bonde
Bogholder

Gitte er bogholder og administrativ blæksprutte. 

Gitte er uddannet indenfor handel og kontor på Slagelse Handelsskole og har mange års erfaring bag sig. 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab