Medlemsskab

Støttemedlem 

Hvem kan blive et Støttemedlem

Både privatpersoner og virksomheder kan blive støttemedlem.

Hvad går dit støttemedlemsskab til

Dit støttebidrag vil gå direkte til at finansiere et LandSkaber-forløb for og med initiativtagere i et landområde.

Hvad modtager du som støttemedlem

 • Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev med information og fortællinger fra de LandSkaber-forløb, som du eller din virksomhed har været med til at støtte.
 • Hvis du ønsker det – vil dit navn eller din virksomheds navn blive offentliggjort på denne hjemmeside.
 • Støttemedlemsskabet er  begrænset på en række punkter i forhold til et almindeligt medlemskab. Disse begrænsninger kan du læse i vores vedtægter.
  Hent vedtægterne som en pdf fil.

Hvad koster det at blive støttemedlem

 • Som støttemedlem bestemmer du selv hvilket beløb du vil bidrage med. Alle bidrag er velkomne.
 • Ønsker du at betale mere, end de foreslåede satser nedenfor, så kan du blot efter at have valgt beløbet, ændre størrelsen når du går til “varekurven” ved at ændre antallet af  varen”.
  Det totale beløb du vælger vil du blive opkrævet automatisk én gang årligt.
 • Du har altid mulighed for at stoppe dit støttemedlem ved at sende en mail til: info@landskaberne.net 

Vælg årligt kontingent: 

LandSkabermedlem

Hvem kan blive et LandSkabermedlem

Har I etableret en fællesejet/demokratisk virksomhed, hvor en del af jeres indtjening/overskud kommer landsbyfællesskabet til gavn, så kan jeres virksomhed søge om medlemskab af LandSkaberne. 

Er I allerede i gang med et LandSkaberforløb, og er kommet så langt, at I har registreret jeres demokratiske selskabsform i CVR-registret, kan I også søge om medlemskab. 

Som LandSkabermedlem får I:

 • stemmeret til den årlige generalforsamling- en stemme pr. organisation 
 • mulighed for at blive medlem af bestyrelsen 
 • mulighed for at modtage et nyhedsbrev med beskrivelser af andre LandSkaberforløb og aktuelle nyheder indenfor feltet omkring fællesejede virksomheder og landdistriktsudvikling. 
 • løbende sende tips og muligheder (f.eks. nye fonde, samarbejdspartnere m.m.) målrettet jer. 
 • en løbende dialog, når spørgsmål og beslutninger melder sig.  
 • Hent vedtægterne som en pdf fil.

Som LandSkabermedlem får I:

 • stemmeret til den årlige generalforsamling- en stemme pr. organisation 

 • mulighed for at blive medlem af bestyrelsen 

 • mulighed for at modtage et nyhedsbrev med beskrivelser af andre LandSkaberforløb og aktuelle nyheder indenfor feltet omkring fællesejede virksomheder og landdistriktsudvikling. 

 • løbende sende tips og muligheder (f.eks. nye fonde, samarbejdspartnere m.m.) målrettet jer. 

 • en løbende dialog, når spørgsmål og beslutninger melder sig.  

 • Hent vedtægterne som en pdf fil.

Som LandSkabermedlem bidrager I med:

 • at dele jeres erfaringer og viden om at etablere fællesejede initiativer og virksomheder i vores landområder.

 • at være med til at etablere et arbejdsfællesskab og et fælles talerør på tværs af landsbyer og landområder i Danmark 

 • at være med til at synliggøre, hvordan vi i fællesskab kan skabe fornyet brug af de ressourcer og potentialer, vi har i vores landområder.

Hvad koster det at blive LandSkaberne-medlem

 • 500 kr. årligt for en organisation 

 • at I mindst en gang om året medvirker til at fortælle om jeres initiativ – til nye initiativgrupper og/eller i forbindelse med LandSkaber-oplæg. 

Årligt kontingent: 

Hvordan får jeg mere at vide

I kan altid ringe eller skrive til os. Ring til Elisabeth på 61 60 93 23 eller skriv på mail: ese@landskaberne.net

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab