Vores Verden

”Vores Verden” har til formål at udvikle et koncept omkring Community Based Tourism (CBT) i landområder i Danmark. CBT er en turismeform, som ejes af lokalsamfund, der inviterer turister ind i eget område. Landområder har mange kvaliteter, der er eftertragtet af byboere fra både ind- og udland, og som både består af fysiske rammer indenfor natur- og landliv og lokalforankrede hverdagsopgaver, som det vil være muligt for ”udefrakommende” at deltage i og være medskabere af. Arbejdet med at udvikle CBT tager udgangspunkt i, at fremtidens rejsende søger mødet med mennesker i det lokale liv, dét at handle i fællesskaber og at skabe forandring personligt, lokalt og globalt. CBT er den nye vare, som rejsende efterspørger – og vil betale for.

Konceptet tager afsæt i, at der er en spirende interesse for demokratisk erhverv og kooperative organiseringsformer i landområder, som en metode til at løse mere grundlæggende udfordringer som f.eks. bosætning, et lokalt arbejdsliv, mobilitet og muligheden for en lokal økonomi. I ”Vores Verden” skal der udvikles et koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.
”Vores verden” udvikles i et tæt samarbejde mellem LandSkaberne, Overlap, RUC (Center for Socialt Entreprenørskab og Professionshøjskolen Absalon (Center for ledelse og oplevelsesdesign). I projektforløbet vil der yderligere blive etableret samarbejde med initiativgrupper fra to landsbysamfund fra Vestsjælland, som har en lokalforankret landsby turisme-ide.

Slutresultatet af projektet er en færdigudviklet prototypekoncept omkring Community Based Tourism i hver af de to landsbysamfund på baggrund af vidensdeling, erfaringer i lokalområderne og løbende evaluering samt testprocesser. Resultatet opnås på baggrund af en vekselvirkning mellem fælles workshops og lokal processtøtte.

Projektet modtog tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i slutningen af marts 2020 og løber indtil den 30. november 2021.

Kontakt projektleder Elisabeth Serena på tlf. 6160 9323 eller email: ese@landskaberne.net , hvis du ønsker at høre mere om projektet.

 

Der er lukket for nye ansøgninger.
to lokalområder er udvalgt:
Ruds Vedby og Nyrup – begge beliggende i Sorø Kommune.

Hent invitation til lokale initiativgrupper

Hent ansøgning om deltagelse i Vores Verden