Projekt “Fulde Huse” er afsluttet

En opsamling vil være tilgængelig her på siden november 2019

 

Her kan du se vores oprindelige open-call til lokalområderne:


Hvad er ”Fulde huse” ?

Forsøgsprojektet ”Fulde huse” er en afprøvning af, hvordan en andelsbaseret eller en kollektiv tilgang til uudnyttede bygninger i landsbyer og det åbne land kan skabe fællesskabsbaserede og økonomisk bæredygtige tiltag, som kan komme hele lokalområdet til gavn. Det kan f.eks. være nærindkøbsmuligheder, kontor- og værkstedsfællesskaber, turistfaciliteter m.m. I et samarbejde med tre lokalsamfund på Midt- og Vestsjælland vil vi undersøge og afprøve, hvordan denne udfordring kan gribes bedst muligt an.

LandSkaberne har fået fondsmidler til forsøgsprojektet og ansætter en proceskonsulent til at drive innovationsprocessen i tre udvalgte lokalsamfund. Et samarbejde vil være uden omkostninger for de tre lokalområder.

Vil I gerne samarbejde med os omkring en uudnyttet bygning i jeres land-lokalområde ?
I april måned vil LandSkaberne formidle muligheden for et samarbejde vedr. uudnyttede bygninger i landsbyer og det åbne land til lokalråd i Sorø, Slagelse, Kalundborg og Ringsted kommune.

Vi er i dialog med enkelte lokalråd og går løbende i dialog med dem som henvender sig. Vi er i første omgang nysgerrig på følgende spørgsmål:

  • Hvem er I? Beskriv med få linjer jeres lokalråd og det område I dækker.
  • Hvilken form for bygning har I i tankerne? (f.eks. størrelse, tidligere brug, placering, hvor længe har den stået uudnyttet).
  • Hvem ejer bygningen og er der kontakt med vedkommende?
  • Har I allerede nogle visioner om fælles tiltag?
(Send jeres svar til info@landskaberne.net)


På baggrund af tilbagemeldinger og evt. yderligere dialog vil LandSkaberne udvælge tre uudnyttede bygninger i tre forskellige lokalsamfund som kan indgå i et samarbejde med Landskaberne om at indgå i forsøgsprojektet ”Fulde huse”.
Vi vil udvælge med henblik på forskellighed i forhold til størrelse, beliggenhed, den uudnyttede bygnings tidligere funktion og lokalområdets organisatoriske kapacitet.
Det er afgørende for LandSkaberne, at igangsættelsen af et udviklingsforløb tager afsæt i et lokalt ønske.

Hvad bidrager vi med i det enkelte lokalområde?

I de tre udvalgte lokalsamfund igangsætter Landskaberne i samarbejde med lokalråd og andre lokale lokale aktører en længerevarende innovationsproces.

LandSkabernes rolle er:

  • at skabe inspiration til fællesskabsbaserede og økonomisk bæredygtige tiltag omkring uudnyttede bygninger.
  • at drive processen vedrørende de konkrete fællesskabsbaserede forretningsideer i brede partnerskaber.
  • at medvirke til forhandlinger og dialog mellem lokalsamfundet og f.eks. kommune, private investorer, og evt. udefrakommende iværksættere.Evt. at udarbejde en fondsstrategi og hjælpe med fondsansøgninger.

ViI du vide mere om os, så se på menupunktet “Om” på hjemmesiden
Fulde huse er et forsøgsprojekt, så vi har brug for hele tiden at blive klogere – så kontakt os gerne, hvis der er noget, der står uklart eller hvis I tænker, noget kan være anderledes – så skriv eller ring til os:

tlf. 6160 9323
info@landskaberne.net
www.landskaberne.net

Vi orienterer løbende på Facebook