Oplæg:
Hvad er et LandSkaberforløb?

Oplægget er relevant for kommuner eller sammenslutninger af lokalråd m.fl., der ønsker at give flere muligheden for mere dybdegående information om et Landskaberforløb.

Et landskaberforløb er en understøttelse af en initiativgruppes arbejde fra den første ide til en realisering af en fællesejet virksomhed, der understøtter udvikling i egen landsby eller mindre stationsby.

Der ansøges om at være del af et LandSkaberforløb

Hvad fortæller vi? 

I oplægget gennemgår vi:

  • Hvad et landskaberforløb er, og hvad det kan bidrage med i en landsby eller en mindre stationsby.
  • Eksempler på LandSkaberforløb
  • Eksempler på fællesejede virksomheder
  • Hvordan ansøgningsprocessen foregår?  

Der vil være god tid til spørgsmål. 

Se mere om LandSkaberforløb her, hvor der også er eksempler fra tidligere og igangværende LandSkaberforløb. 

Oplæggets varighed

Oplægget varer 1 ½ time inkl.  spørgsmål. 

Pris  

Oplægget koster 9000 kr. + moms + befordringsudgifter

LandSkaberne er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder at et eventuelt overskud geninvesteres i vores formål.

Det vil sige, at ved køb af et oplæg, er du/I med til at understøtte at vi kan igangsætte LandSkaberforløb i et landområde. 

Referencer

”Socioøkonomi, socialøkonomisk virksomhed, Socialt Entreprenørskab osv. – er alle begreber som gennem de seneste år er blevet mere og mere dagsordenssat.

Men hvad betyder disse begreber, og hvordan kan vi arbejde med dem? Dét og meget mere blev en af Sorø Erhvervs netværksgrupper meget klogere på, da de havde inviteret Elisabeth Serena til at komme og holde et oplæg herom.

Et oplæg som gav mange input og gode debatter, og derfor er yderst anbefalelsesværdigt.” 

Laila Haunstrup Bregner Carlsen
Erhvervschef, Sorø Kommune

"Elisabeth forklarede os - så vi alle var med - hvad der er det særlige ved socialøkonomiske virksomheder - og hvor den virksomhedstype lige er relevant. Elisabeth formår at gøre kompliceret stof forståeligt - og anvendeligt ".

Dorthe Harbo, Arkitekt maa, Byplanlægger

Sorø Kommunes Erhvervsnetværk

RUC, Center for Socialt Entreprenørskab

Center for Borgerdialog

Ingeniørforeningen, Slagelse

Erhvervsnetværk Slagelse

Erhvervsministeriets landdistriktskonference

Sorø kommune, Lokalrådsmøde

Liselund Højskole

Hvordan får jeg mere at vide

I kan altid ringe eller skrive til os. Ring til Elisabeth på 61 60 93 23 eller skriv på mail: ese@landskaberne.net

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab