Privatlivspolitik – Landskaberne

CVR. nr. 38843729

LandSkaberne er en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV), der er organiseret som en forening.

 I vores privatlivspolitik redegør vi for, hvilke data der indsamles, hvorfor de indsamles og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til. Det drejer sig både om data, som vi indsamler når du er kunde hos os, når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, men også når du besøger vores hjemmeside.

 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  • Når du anvender LandSkabernes hjemmeside (herefter ”Hjemmesiden”) eller er medlem eller donor hos Landskaberne (herefter samlet ”Tjenesterne”), indsamler LandSkaberne, Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (herefter ”LandSkaberne”) oplysninger om dig som person. Du kan i denne privatlivspolitik (herefter ”Politikken”) læse om de oplysninger, LandSkaberne indsamler; hvilke rettigheder du har; hvordan LandSkaberne behandler dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte LandSkaberne, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.
  • I Politikken henviser ”vi”, ”os” og ”vores” til LandSkaberne. Når du anvender vores Tjenester, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med Politikken.
  • Det er en betingelse for brugen af Tjenesterne, at du accepterer Politikken. I modsat fald kan du desværre ikke anvende Tjenesterne.
 2. DATAANSVARLIG
  • Personoplysninger, som behandles i Tjenesterne, vil blive behandlet efter gældende databeskyttelseslovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.
  • Kontaktoplysninger

LandSkaberne
Fisketorvet 4F
4200 Slagelse
CVR nr. 38843729

Kontakt LandSkaberne via e-mail på: kontakt@landskaberne.net eller telefon: 61 60 93 23

 • Hvis du har spørgsmål til brugen af Tjenesterne, kan du finde en række informationer herom på https://landskaberne.net/
 • LandSkaberne er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter:
 • Medlemskab
 • Donationer
 • Nyhedsbrev
 1. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG
  • LandSkaberne indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at LandSkaberne kan levere den bedst mulige service til dig, og LandSkaberne anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i Politikken.
  • Medlemskab
   • Når du opretter et medlemskab hos LandSkaberne kræver det, at du registrerer visse obligatoriske personoplysninger. Kategorierne omfatter identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og kontraktoplysninger.
   • Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne oprette et medlemskab hos LandSkaberne for at kunne opfylde den mellem dig og LandSkaberne indgåede aftale om din brug af Tjenesterne. Dette sker med grundlag i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis du ikke ønsker at give LandSkaberne de obligatoriske personoplysninger, kan du ikke oprette et medlemskab hos LandSkaberne.
  • Donationer
  • Når du donerer til LandSkaberne, kræver behandlingen af donationen, at vi behandler visse personoplysninger. Kategorierne omfatter identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger og betalingsoplysninger.
   • Indsamlingen af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne donere til LandSkaberne, og dermed for at kunne opfylde den mellem dig og LandSkaberne indgåede aftale om donation. Dette sker med grundlag i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1 litra b. Hvis du ikke ønsker en sådan indsamling af personoplysninger, kan du ikke donere til LandSkaberne.
  • Nyhedsbrev
   • Såfremt du tilmelder dig LandSkabernes nyhedsbrev, registrerer du visse personoplysninger med henblik på modtagelse af disse. Kategorien af personoplysninger er kontaktoplysninger.
   • Indsamlingen er baseret på dit frivillige og informerede samtykke. Dette sker med grundlag i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Hvis du ikke ønsker en sådan behandling af personoplysninger, kan du ikke modtage LandSkabernes nyhedsbrev.
 1. MODTAGERE/VIDEREGIVELSE AF DATA
  • De personoplysninger, som LandSkaberne kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden din accept, medmindre LandSkaberne er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at LandSkaberne kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.
  • For at levere Tjenesterne anvender LandSkaberne en række databehandlere som befinder sig i EU, og som vi har indgået relevante databehandleraftaler med. I enkelte tilfælde, kan sådanne databehandlere overføre persondata til tredjelande. I givet fald vil retsgrundlaget for sådan overførsel være EU-kommissionens standard kontrakter (SCC’er). På anmodning kan vi oplyse dig om, hvilke databehandlere, der er tale om, og du kan få en kopi af grundlaget for den pågældende overførsel.
 2. SIKKERHED
  • LandSkaberne har implementeret passende tekniske, organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at sikre et niveau af beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen i Danmark og EU.
 3. OPBEVARINGSPERIODE
  • LandSkaberne opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne for at kunne levere Tjenesterne til dig, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen af personoplysningerne- I visse situationer kan det være vanskeligt at fastlægge varigheden af denne periode. Følgende opbevaringsperioder anvendes i forhold til dine personoplysninger:

Oplysninger relateret til medlemskab

Regnskabsmateriale slettes efter løbende regnskabsår + 5 år. Øvrige personoplysninger slettes 1 år efter det regnskabsår hvori medlemskabet er ophørt.

Oplysninger relateret til donationer

Regnskabsmateriale slettes efter løbende regnskabsår + 5 år. Øvrige personoplysninger slettes efter udløbet af det regnskabsår hvor donationen blev modtaget.

Oplysninger relateret til nyhedsbrev

Personoplysninger til brug for fremsendelse af nyhedsbrev slettes når du tilbagekalder dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet.

 1. DINE PERSONDATARETTIGHEDER
  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger LandSkaberne behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra LandSkaberne har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis disse er urigtige eller vildledende.
  • I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis LandSkaberne ikke længere har et formål med at behandle dine personoplysninger, eller hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
  • I visse tilfælde har du ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, fx hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, der er indsamlet om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på legitime interesser, eller hvis behandlingen af dine personoplysninger er i strid med dit samtykke. I så fald gemmer vi kun dine personoplysninger, indtil din indsigelse er blevet vurderet. Hvis vi ophæver begrænsningen af vores behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet på forhånd.
  • I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse oplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Denne ret gælder kun, når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en kontrakt i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b eller dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a.
  • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering. LandSkaberne foretager ikke en sådan automatiseret behandling.
  • I det omfang vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Dette kan til enhver tid gøres ved at tage kontakt til LandSkaberne.
 2. KLAGEADGANG
  • Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, hører vi meget gerne fra dig. LandSkaberne kan kontaktes via kontaktmulighederne i pkt. 2.
  • Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby eller via Datatilsynets hjemmeside.
 3. ÆNDRINGER
  • LandSkaberne kan til enhver tid og uden varsel ændre Politikken. Den seneste version findes altid under punktet ”Privatlivspolitik” på Hjemmesiden.
  • Du orienteres om ændringer af Politikken. Såfremt du ikke accepterer den ændrede politik, kan du ikke længere benytte Tjenesterne.
 4. VERSION
  • Politikken er senest opdateret i december 2022.