Stiftere

Som stiftere af Landskaberne bevæger vi os på to ben: et som er fagligt forankret i lokalsamfundsudvikling, Socialt Entreprenørskab og visuel formidling – og et andet ben som er forankret i vores eget liv – bosiddende i en landsby på Vestsjælland, i tæt kontakt med det urbane liv i København og med antennerne ude i en global verden. I den hverdag er vi, sammen med vores naboer, foreningspartnere og lokale politikere, søgende efter at finde nye veje for vores landsbyers liv i et fremtidigt (velfærds)samfund.

Vi har gennem mange år været aktive i lokalrådsarbejde. Vi ved derfor godt, hvor mange engagerede kræfter og fællesskabsinitiativer, der er rundt omkring i landområderne. Samtidigt har vi også selv oplevet at bo i et område, hvor skolen, butikkerne m.m. lukkede ned, og hvor vi på trods af lyst, ideer (og viden om) at overtage en lukket nærbutik ved hjælp af andels- og socialøkonomiske virkemidler, ikke kunne overskue at stå med den økonomiske risiko og de tidsmæssige ressourcer, der skulle lægges ind i det – midt i et familie- og pendlerliv. På det tidspunkt kunne vi godt have brugt en organisation, der kunne støtte op om de lokale visioner og drive processen sammen med os over en længere periode. På den baggrund blev LandSkaberne stiftet.


Elisabeth Serena

Elisabeth Serena

Konceptudvikling og netværksstrategi

Elisabeth Serena brænder for at skabe forbindelser mellem mennesker og mellem organisationer som grundlag for social og lokal entreprenørskab.
Gennem de sidste ti år har Elisabeth arbejdet strategisk med lokale og sociale koncepter – altid på baggrund af tværsektorielt samarbejde med sociale iværksættere, foreningsliv, kommunale forvaltninger og driftsenheder og socialøkonomiske virksomheder.

Beskæftigelse

 • Projektleder, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Områdefornyelse Indre Nørrebro – med fokus på at skabe rammer for hybride samarbejder og social innovation med afsæt i et lokalområdeperspektiv og byudvikling. Koncept- og forretningsudvikling i samarbejde med sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.
 • Konsulent, Københavns Kommune – brobygning mellem civilsamfund og kommune (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) – med fokus på at understøtte læring, parathed og konkrete tværsektorielle samarbejder.
 • Frivillighedskonsulent, Team Udvikling og Byråd, Sorø Kommune – fokus på at understøtte frivillighed i forhold til den organisatoriske rammesætning og i forhold til konkrete samarbejder mellem kommuner og civilsamfund.
 • Projektkoordinator DOF Kurser Sorø (Dansk oplysningsforbund) – udvikling af nye former for læringsrum i lokalsamfund.
 • Formidlingskonsulent, Café Paraplyen, Haslev, KFUM’s sociale arbejde, ”Projekt indsats på kanten” Udvikling af en lokal strategi for og med borgere i en socialt udsat livssituation. Fokus på at skabe rammer for nye og ”skæve” løsninger i forhold til beskæftigelse og uddannelse til denne gruppe. 

Uddannelse

 • Master Socialt Entreprenørskab (RUC) Undervisning i social innovation og strategiske og planlæggende, lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.
 • BAC Religionsvidenskab (KUA) Religionsvidenskab er en kulturhistorisk uddannelse med teoretisk afsæt i antropologi og sociologi. Fokus på kulturmøde- og minoritetsstudier.
 • Kursusmodul i Innovation (Københavns Innovationshus) med fokus på forretningsudvikling, konceptudvikling og designtænkning.

Frivilligt engagement

 • Formand for “Selvsving” – en platform for kollektivt socialt iværksætteri på Nørrebro i København med et særligt fokus på unge som idemagere, aktive kræfter og spirende iværksættere.
 • Bestyrelsesmedlem SR-Bistand, Københavns kommune(Frivilligcenter og selvhjælp)
 • Medstifter og bestyrelsesmedlem (og formand) i lokalråd i Sorø kommune
  – Udvikling af netværk, aktivitet og fælles identitet i et mindre lokalområde.
 • Opbygning af partnerskab og fundraising vedr. et fælles børne- og kulturhus i et landområde.

Læs mere

Erik Sten LundbyeErik Sten Lundbye

Kommunikation og administration

Erik er bredt funderet indenfor visuel kommunikation, IT og undervisning. Erik har gennem flere år været involveret i lokalområdeudvikling og har skabt resultater med fundraising.
Erik er detaljeorienteret, kreativ og systematisk anlagt.


Beskæftigelse

 • Selvstændig virksomhed som IT konsulent, Team4net.
  Rådgivning og udvikling af kommunikationsløsninger for både kommunale og civile organisationer med fokus på brugerdrevne løsninger.
 • Skoleleder, DOF Kurser Sorø
  Kursusudvikling, administration, økonomistyring.
 • IT-koordinator, Dansk Management Forum (nu: Center for Ledelse).
  Administrator og ansvarlig for brugeruddannelse.
 • Faglærer, Medieudviklingscenter, AMU-Center København.
  Kursusudvikling af arbejdsmarkedsuddannelser samt undervisning i multimedier, IT, DTP og videoproduktion.
 • Fotograf.
  Selvstændig virksomhed samt freelancearbejde på filmproduktioner.

Uddannelse

 • Pædagogikum (Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse) – svarende til Voksenunderviseruddannelsen (VUU) på Nationalt Center for Erhvervspædagogik.
 • Edb-assistent. Købmandsskolen, Fiolstræde, København.
 • Samfundsvidenskabelig basisuddannelse (Roskilde Universitet)

Frivilligt engagement

 • Lokalrådsarbejde i etablering af tværgående netværk.
 • Opbygning og drift af partnerskab og fundraising vedr. et fælles børne- og kulturhus i et landområde.
 • Formand for en andelsboligforening – primus motor i en gennemgribende renovering af en beboelsesejendom i samarbejde med arkitekter og advokater.
 • Medlem af Projektredaktionen, Det danske Filmværksted. Vurdering af ansøgninger om støtte til filmprojekter, samt samtaler med ansøgerne.

Læs mere