Workshop om Socialt Entreprenørskab og
andelsorganisering i landområder

En inspirationsworkshop for

alle os der bor i landsbyer og mindre bysamfund

Vi, der bor i landsbyer og mindre bysamfund, ønsker at skabe bedre muligheder i det lokalsamfund, som vi er en del af. Vi har brug for et lokalt arbejdsliv, lokale indkøbsmuligheder, nye former for mobilitet – og bedre fælles brug af de ressourcer og potentialer, vi har i vores landområder.

Lige nu skyder andelskøbmænd og kontorfællesskaber op i landsbyerne i vores land – og der er mange flere der kan være med. 

Fællesskab og forretning- gør en forskel

De nye initiativer bygger ofte både på fællesskab, (lokal) forretning og kollektiv organisering og ejerskab. Det har dybe rødder i den danske andelsbevægelse og i begreber som Socialøkonomi og Socialt Entreprenørskab.

Men hvad betyder Socialt Entreprenørskab og Socialøkonomi egentligt? Er andelsbevægelsen blevet genfødt? Hvilken betydning har det i landområderne i Danmark i dag? Og hvilken betydning kan det få?  Og hvordan kan andelstanken bidrage til dit lokalsamfund? 

1. del af kurset: Få styr på begreberne!

På den første del af kurset vil vi gerne gå i dybden med hvad begreber som Socialt Entreprenørskab, Social økonomi og andelsbevægelser er og bygger på.

Vi vil vise eksempler på initiativer, som er baseret på Socialt Entreprenørskab og/eller andelsorganisering fra både de danske landområder og resten af verden.

2. del af kurset: Fællesskab og forretning – faldgrubber og muligheder?

I den anden del af stiller vi sammen spørgsmålene.  Hvilke dilemmaer er der ved både at arbejde med fællesskab og forretning? Hvad skal vi være opmærksomme på?

I 2018- 19 gennemførte LandSkaberne forsøgsprojektet ”Fulde Huse”. Der undersøgte vi hvordan en andelsbaseret eller en kollektiv tilgang til uudnyttede bygninger i landsbyer kan skabe fællesskabsbaserede og økonomisk bæredygtige tiltag, som kommer hele lokalområdet til gavn.   

Vi vil fortælle om to initiativgruppers arbejde og resultater med fokus på organisering, konceptudvikling, forretningsplan, startøkonomi – og sammen fokusere på nogle af de dilemmaer, tvivl og spørgsmål de stødte på.

Vi vil sammen diskutere hvilke dilemmaer der er? Hvad skal vi være opmærksomme på? Og hvordan det er muligt at tage det første skridt.

Udbytte af dagen

Du vil på dette kursus få indsigt og inspiration om 

  • Hvordan hænger fællesskab, lokalsamfundets bedste og (lokal)forretning sammen? 
  • Hvordan kan vi bruge andelsbevægelses rødder til at skabe nye muligheder i landområderne?
  • Hvilke andelsbaserede eller socialøkonomiske initiativer er der allerede og hvad kan vi lære af dem?
  • Hvordan er det muligt for lokalsamfund at løfte lokale udfordringer med det andelsbaserede og Socialt Entreprenørskab som greb? Hvad er det første skridt?

 

Form 

Workshoppen er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem oplæg, plenumdialog, og kort gruppedialoger.

 

Målgruppe

Workshoppen er relevant for 

  • Borgere med interesse for udvikling af landsbyer og mindre bysamfund
  • Konsulenter, kommunalpolitikere m.fl. – med interesse for hvordan andelsorganisering og Socialt entreprenørskab kan understøttes.

Workshoppen skræddersys efter behov og til relevant målgruppe. 

 

Varighed

3 timer 

Pris:

18.000 kr. + moms 

+ befordringsudgifter.

LandSkaberne er en socialøkonomisk virksomhed, dvs. at overskud geninvesteres i formålet – dvs. at understøtte udviklingen i vores landområder. 

Referencer

”Socioøkonomi, socialøkonomisk virksomhed, Socialt Entreprenørskab osv. – er alle begreber som gennem de seneste år er blevet mere og mere dagsordenssat.

Men hvad betyder disse begreber, og hvordan kan vi arbejde med dem? Dét og meget mere blev en af Sorø Erhvervs netværksgrupper meget klogere på, da de havde inviteret Elisabeth Serena til at komme og holde et oplæg herom.

Et oplæg som gav mange input og gode debatter, og derfor er yderst anbefalelsesværdigt.” 

Laila Haunstrup Bregner Carlsen
Erhvervschef, Sorø Kommune

"Elisabeth forklarede os - så vi alle var med - hvad der er det særlige ved socialøkonomiske virksomheder - og hvor den virksomhedstype lige er relevant. Elisabeth formår at gøre kompliceret stof forståeligt - og anvendeligt ".

Dorthe Harbo, Arkitekt maa, Byplanlægger

Sorø Kommunes Erhvervsnetværk

RUC, Center for Socialt Entreprenørskab

Center for Borgerdialog

Ingeniørforeningen, Slagelse

Erhvervsnetværk Slagelse

Erhvervsministeriets landdistriktskonference

Sorø kommune, Lokalrådsmøde

Liselund Højskole

Hvordan får jeg mere at vide

I kan altid ringe eller skrive til os. Ring til Elisabeth på 61 60 93 23 eller skriv på mail: ese@landskaberne.net

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab