Lokation: Sønderby, Frederikssund Kommune
Status: Igangværende

I et af de smukkeste steder i Hornsherred har det relativt nystiftede Sønderby Kultur- og Bryghus ønsket en bredere opbakning fra den omkringliggende landsby. De ønskede derfor at gennemføre en antropologisk analyse. Den antropologisk analyse har til formål at afdække potentialer og barrierer, for at borgere og det lokale forenings- og erhvervsliv i Sønderby sammen kan skabe en langsigtet og fælles strategi for udvikling af det lokale liv

 LandSkaberne er projektleder på den antropologiske analyse og en samarbejdsproces i forbindelse med et større afsluttende workshop – i perioden 01.03.21 – 30.10.21. 

Status: Igangværende

 I perioden har LandSkaberne 

  • varetaget projektledelse 
  • Planlagt og gennemført en antropologisk analyse
  • samlet og faciliteret en arbejdsgruppe bestående af forskellige organisationer i byen. 
  • Planlagt en afsluttende workshop