Hotel

Lokation: Rødby, Lolland Kommune
Status: Igangværende LandSkaberforløb

Foreningen Købstadshotellet og Sydlollands borger- og erhvervsforening arbejder sammen om at realisere Købstadshotellet. De tomme butikslokaler i hovedgaden bliver til hotelværelser, og Pakhuset for enden af vejen kan blive hotellets reception og spisesal.

Der er allerede muligt at booke hotelværelset ”den gamle urmager”, som hen over sommeren 2021 har haft mange gæster boende. 

LandSkaberne samarbejder med initiativgruppen fra den 01.10.21 til den 31.08.22  

Initiativgruppen får i Landskaberforløbet støtte til:

  • at udarbejde og vælge en organisering, der både kan skabe økonomisk fremdrift, men samtidigt sikrer at det kommer Rødby til gavn – både økonomisk og ”socialt”
  • udarbejdelse af 1-2 fondsansøgninger
  • etablering af samarbejde med Lollands Kommunes byfornyelse.   

Du kan se mere om hotelværelset, den gamle urmager i Rødby Købstadhotel her.

Du kan se mere om foreningen Rødby Købstads hotel på Facebook.

Rødby Købstadshotel er en del af udviklingsprojektet Vores Verden.