Bliv LandSkaber

landskaberforløb


Et LandSkaberforløb er for jer, der gerne vil realisere en idé til en fællesejet landsby-virksomhed, som f.eks. et kontorfælleskab, en købmand, et hotel eller et café- og landsbyhus. Forløbet skræddersyes til jeres idé, og udvikles hen over 6 – 12 måneder i samarbejde med LandSkabernes kvalificerede medarbejdere.

Udvikling af en lokalområdebaseret forretningsmodel

 • Etablering af en organisering der understøtter jeres ide til en fællesejet virksomhed, der kommer jeres lokalområde til gavn
 • Mobilisering af jeres lokalområde i forhold til opbakning og fælles ejerskab.
  Funding til startudgifter

Krav til ansøger


 • Du bor i en landsby eller mindre stationsby (max 2000 indbyggere)
 • Du har en idé til en fællesejet virksomhed, der kommer lokalområdet til gavn

 • Du har dannet en initiativgruppe på minimum 3 personer

 • Du er eventuelt en del af eller har forbindelse til et lokalråd

Proces


Rådgivning

Under forløbet tilbydes rådgivning

 

Det vil ofte være omkring organisering og forretningsmodel. Vi forbereder eksempler på forskellige måder at organisere jeres initiativ – med forskellige fordele og ulemper.

Det giver jer mulighed for at tage et gennemtænkt og kvalificeret valg. Er der brug for det, indhenter vi juridisk ekspertise.

Forretningsudvikling

Det gør vi for komme til at kende jeres ide og visioner rigtig godt – og vi gør det fordi, det gør jeres fortælling meget skarpere.

Det er vigtigt, når I skal udarbejde fondsansøgninger, finde partnere eller få jeres medbeboere i lokalområdet til at bakke op.

Tæt samarbejde

Vi bliver en del af jeres arbejdsgruppe i en periode. Det vil sige, at vi bliver jeres tætte samarbejdspartnere, der bakker jer op. Så vi er der, når ideer skal vendes, når beslutninger skal tages, og når både bøvl og begejstring skal have sin plads.

Overblik

Vi sørger for at samle op på det, der er besluttet og på de skridt vi fremadrettet skal sammen. Vi hjælper med at indhente nødvendig ekspertise undervejs.

Fælles indsats

Vi ved godt, at I udvikler jeres landsbyinitiativ samtidigt med, at I ofte har familie, arbejde eller andre tillidserhverv m.m., der skal passes. Vi planlægger derfor LandSkaber-forløbet sammen med jer – og skridt for skridt.

”Det er en ret kompleks proces at ville skabe et brugerdrevet fællesskabshus. Landskaberne har været en vigtig brik i at skabe fokus og struktur gennem undersøgelse af muligheder og udfordringer i projektets opstart. Et grundlag projektet stadig står på.”

Morten Rejkjær Clausen,
medinitiativtager til Bjergtaget i Kalundborg kommune

”Landskaberne har været skarpe til at tilpasse processerne efter hvor projektgruppen har været. Bevæbnet med stærke metoder og gode spørgsmål har de været med til at styrke både fagligheden og engagementet i projektet.”

Morten Rejkjær Clausen,
medinitiativtager til Bjergtaget i Kalundborg kommune

”Vi har oplevet stort engagement fra dag et med Landskaberne som konsulenter i Rødbys udvikling af Købstadshotellet og byudvikling.

Landskaberne arbejder involverende, kommer med gode nye initiativer og tænker ”ud af boksen”. De inspirerer og vender altid hurtigt tilbage med tanker, referater og nyt.”


Henrik Lind Gregersen & Liselotte Paaske Nielsen,
Købstadshotellet i Rødby

Bliv landskaber


 • Du bor i en landsby eller mindre stationsby (max 2000 indbyggere)
 • Du har en idé til en fællesejet virksomhed, der kommer lokalområdet til gavn

 • Du har dannet en initiativgruppe på minimum 3 personer

 • Du er eventuelt en del af eller har forbindelse til et lokalråd

Hvordan ansøger vi om et
LandSkaber-forløb

1.  Udfyld ansøgningsskemaet eller ring til os.

I udfylder et ansøgningsskema om at deltage i et LandSkaberforløb. (Se ansøgningsskemaet)

I ansøgningsskemaet stiller vi spørgsmål, for at:

 • forstå jeres ide og vision
 • sikre at jeres initiativ kan realiseres i et LandSkaberforløb
 • sikre at ansøgningen ligger indenfor LandSkabernes formål. 

I kan også sagtens starte med at skrive eller ringe til os og fortælle os om jeres umiddelbare tanker. 

2.  Skriftligt svar på jeres ansøgning.

Inden 14 dage svarer vi på jeres ansøgning. Hvis vi vurderer at jeres initiativ ligger indenfor det som LandSkaberne arbejder for, inviterer i jer til næste skridt.

3. Vi mødes.

Vi vil – om muligt – gerne mødes med jer til en kop kaffe, så vi alle kan se, om vi er et godt match, og tage en dialog om, hvordan vi sammen skaffer den første finansiering. 

4. Vi går i gang

Når vi har blot noget af finansieringen på plads, går vi i gang.

Et LandSkaber-forløb er for jer:

 

Der bor i en landsby eller mindre stationsby (max 2000 indbyggere).

Der har en idé til en til en fællesejet virksomhed, der kommer lokalområdet til gavn.

Der har dannet en initiativgruppe på minimum tre.

Der evt. er en del af- eller har forbindelse til et lokalråd.

Hvordan samarbejder vi med jer i et landskaberforløb?

Vi bliver en del af jeres arbejdsgruppe i en periode. Det vil sige, at vi bliver jeres tætte samarbejdspartnere, der bakker jer op.

Så vi er der, når ideer skal vendes, når beslutninger skal tages, og når både bøvl og begejstring skal have sin plads.

 

Vi stiller spørgsmål

Det gør vi for komme til at kende jeres ide og visioner rigtig godt – og vi gør det fordi, det gør jeres fortælling meget skarpere.

Det er vigtigt, når I skal udarbejde fondsansøgninger, finde partnere eller få jeres medbeboere i lokalområdet til at bakke op.

 

Vi inviterer jer til enkelte mini-workshop

Det vil ofte være omkring organisering og forretningsmodel. Vi forbereder eksempler på forskellige måder at organisere jeres initiativ – med forskellige fordele og ulemper.

Det giver jer mulighed for at tage et gennemtænkt og kvalificeret valg. Er der brug for det, indhenter vi juridisk ekspertise.

 

Vi hjælper med at holde overblikket, så I kan nå jeres mål

Vi sørger for at samle op på det, der er besluttet og på de skridt vi fremadrettet skal sammen. Vi hjælper med at indhente nødvendig ekspertise undervejs.

 

Vi gør det sammen med jer

Vi ved godt, at I udvikler jeres landsbyinitiativ samtidigt med, at I ofte har familie, arbejde eller andre tillidserhverv m.m., der skal passes. Vi planlægger derfor LandSkaber-forløbet sammen med jer – og skridt for skridt.

Bliv inspireret

Se eksempler på lokale og fællesejede virksomheder.

LandSkaberne i Sønderby

Rødby Købstads hotel, Lolland

Storms Hjørne - Købnanden i Troense
Huset Askman, Bjergtaget
Fogo Island Inn
Bis’koppen, Bisserup

Hvad gør vi når LandSkaberforløbet slutter?

Når I har gennemført et LandSkaberforløb, så kan I blive medlem af LandSkaberne.

Det gør at vi stadig kan holde kontakt – og fordi vi kender jer godt, kan vi nemt og vedvarende give jer tips og muligheder målrettet til jer.

Når I vælger at blive LandSkabermedlem, så siger I samtidigt ja til at hjælpe andre med den viden og erfaring I har fået. Og sådan kan vi sammen løfte vores landområder.

Koster et landskaberforløb noget?

Ja, et LandSkaberforløb koster noget. I får et skræddersyet forløb hen over 6-12 måneder med kvalificerede medarbejdere. Se medarbejderne her.

Vi hjælper jer med at skaffe finansiering til et LandSkaber-forløb med fondsmidler, crowdfunding, virksomhedstilskud m.m.

Så når I ansøger om et LandSkaber-forløb, ser vi sammen på, hvilke muligheder der er.

Hvordan ansøger vi om et
LandSkaber-forløb

1.  Udfyld ansøgningsskemaet eller ring til os.

I udfylder et ansøgningsskema om at deltage i et LandSkaberforløb. (Se ansøgningsskemaet)

I ansøgningsskemaet stiller vi spørgsmål, for at:

 • forstå jeres ide og vision
 • sikre at jeres initiativ kan realiseres i et LandSkaberforløb
 • sikre at ansøgningen ligger indenfor LandSkabernes formål. 

I kan også sagtens starte med at skrive eller ringe til os og fortælle os om jeres umiddelbare tanker. 

2.  Skriftligt svar på jeres ansøgning.

Inden 14 dage svarer vi på jeres ansøgning. Hvis vi vurderer at jeres initiativ ligger indenfor det som LandSkaberne arbejder for, inviterer i jer til næste skridt.

3. Vi mødes.

Vi vil – om muligt – gerne mødes med jer til en kop kaffe, så vi alle kan se, om vi er et godt match, og tage en dialog om, hvordan vi sammen skaffer den første finansiering. 

4. Vi går i gang

Når vi har blot noget af finansieringen på plads, går vi i gang.

Hvordan får jeg mere at vide

I kan altid ringe eller skrive til os. Ring til Elisabeth på 61 60 93 23 eller skriv på mail: ese@landskaberne.net

Vi holder gerne inspirationsmøder om LandSkaber-forløb i din kommune, så det kan I foreslå en repræsentant for jeres kommune – eller du kan kontakte os.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab